Kategorie

Introduction

GrandNode jest pierwszym, open source'owym, wieloplatformowym systemem ecommerce opartym o ASP.NET Core 3.1 i MongoDB, nierelacyjną bazę danych. To lekkie, wydajne i najszybsze wieloplatformowe narzędzie e-commerce dla użytkowników oczekujących najszybszego sklepu internetowego z ogromną bazą danych produktów. Obsługując milion produktów, kategorii, sklep nigdy jeszcze nie był tak wydajny i szybki.

back to top